בוא מצא אותי לצפייה ישירה / Come and Find Me

אימה    

כאשר חברתו נעלמת, דיויד מוכרח לאתר אותה לאחר שהוא מבין שהיא לא באמת מי שהיא ניסתה להיות.